הרצאות וסדנאות - זוגיות

העצמת הזוגיות בתנאי לחץ

מסגרות עבודה רבות ומנהלים רבים הבינו את חשיבות התמיכה בזוגיות ככלי לשיפור איכות ואפקטיביות העבודה  בעולם המודרני.
סדנא זו חשובה ביותר ונותנת לעובדים כלים לחיזוק הזוגיות ולהתמודדות עם קונפליקטים, כך שזו תסייע בהתמודדות עם הלחצים השונים.